رستورانهای منطقه فردیس :
لطفا به محدوده سرویس دهی رستورانها توجه نمایید!

رستوران ایرنی و فرنگی مجلسی

آدرس : فردیس، بین فلکه 3 , 4

نوع غذا : ایرانی و فرنگی

ساعت کاری : 16-12 و 23-19

محدوده سرویس : فردیس فلکه اول تا فلکه پنجم، سه راه حافظیه، کانال شرقی، کانال غربی

نمایش منو و شماره تماس »

تهیه غذای گندمک

آدرس : فردیس، بین فلکه اول و سه راه حافطیه

نوع غذا : ایرانی

ساعت کاری : 16-12 و 23-19

محدوده سرویس : فردیس فلکه اول تا فلکه پنجم، سه راه حافظیه، کانال شرقی، کانال غربی تا شهرک گلها ، حافظیه، خیابان طالقانی

نمایش منو و شماره تماس »

رستوران بهشت

آدرس : فردیس، بین فلکه 3 و 4

نوع غذا : ایرانی

ساعت کاری : 16-12 و 23-19

محدوده سرویس : فردیس فلکه اول تا فلکه پنجم، سه راه حافظیه، کانال شرقی، کانال غربی

نمایش منو و شماره تماس »