رستورانهای منطقه کوی کارمندان :
لطفا به محدوده سرویس دهی رستورانها توجه نمایید!

غذای خانگی پرشین

آدرس :اول کوی کارمندان شمالی

نوع غذا : ایرانی

ساعت کاری : 16-12

محدوده سرویس : کوی کامندان شمالی و جنوبی

نمایش منو و شماره تماس »

مطبخ دلنوازان

آدرس :دهقان ویلای اول روبروی آژانس مهاجر

نوع غذا:ایرانی

ساعت کاری : 16-12 و 23-19

محدوده سرویس : دهقان ویلا اول و دوم ، کوی کارمندان شمالی و جنوبی ، میانجاده و حیدرآباد

نمایش منو و شماره تماس »