منطقه کوی کارمندان کرج

رستورانها و کافه های منطقه کوی کارمندان

غذای خانگی پرشین

غذای خانگی پرشین

ایرانی

5

ابتدای کوی کارمندان شمالی

12-16

کوی کامندان شمالی و جنوبی

مطبخ دلنوازان

مطبخ دلنوازان

ایرانی

1.75

دهقان ویلای اول روبروی آژانس مهاجر

16-12 و 23-19

دهقان ویلا اول و دوم ، کوی کارمندان شمالی و جنوبی ، میانجاده و حیدرآباد