منطقه گلشهر مهرویلا کرج

رستورانها و کافه های منطقه مهرویلا

ویژه 2 اژدر

ویژه 2 اژدر

فست فود

0

خیابان درختی روبروی پارک عطار

12-23

درختی، مهرویلا، گلزار شرقی، گلشهر از اتوبان تا چهارراه گلزار، بلوار حدادی

رستوران ویان

رستوران ویان

ایرانی

0

مهرویلا، روبروی سه راه تهران

16-12 و 23-19

درختی، مهرویلا، گلزار شرقی، گلشهر از اتوبان تا چهارراه گلزار، بلوار حدادی