منطقه شاهین ویلا کرج

رستورانها و کافه های منطقه شاهین ویلا

رستوران مجلسی

رستوران مجلسی

ایرانی

3.33

شاهین ویلا خیابان پنجم غربی بالای بانک قوامین

16-12 و 23-19

شاهین ویلا ، قلم ، حیدرآباد، بنیاد

پیتزا پایتخت

پیتزا پایتخت

فست فود

2.55

شاهین ویلا، خیابان نهم غربی روبروی بانک صادرات

12-23

شاهین ویلا، قلم، بنیاد، سی صدوپنجاه متری، باغستان، باغستان غربی، بلوار اشتراکی

فست فود کارا

فست فود کارا

فست فود

5

گوهردشت بلوار اشتراکی جنوبی نبش گلستان 12

12-23

گوهردشت فاز1،2،3،باغستان ،شاهین ویلا و قلم